• Stift Göttweig © Robert Herbst
  • Dürnstein von der gegenüberliegenden Donauseite
  • Stift Melk © Niederösterreich Werbung / Michael Liebert

Zámky, kláštory a kostoly

Po mnohé storočia sa tu zachovali  početné umelecké pamätihodnosti  románskeho stýlu, z
obdobia gotiky a renesancie. KLáštory, kostoly, baziliky a kartúzy sú svedkami sakrálneho umenia.

Aj obdobie baroka je tu zastúpené s leskom a hodnotou v podobe umeleckých diel. Veľa pamätihodností sa nachádza práve v regióne Wachau a jeho okolí.


Pohľad z výšky Maria Taferl

Bazilika Maria Taferl

Pútnická bazilika Maria Taferl je špeciálnym posvätným duchovným miestom v kraji venované bolestnej matke Božej.Obec Maria Taferl leží na severnom brehu Dunaja. Tu tróni pútnická...


Čítajte ďalej
goettweig_bergansicht_foto_bernhard_rameder_got_6807-min-min_1

Kláštor Stift Göttweig

Kláštor Stift Göttweig založili v roku 1083, v roku  1094 ho prevzal do svojich rúk rád Benediktínov a v 18. storočí ho podľa plánov architekta J.-L. von Hildebrandta ho prestavali...


Čítajte ďalej
Stift Melk im Frühling

Pevnosť Melk

Bohatá história a pulzujúca prítomnosť: Od svojho vzniku v roku 1089 obývajú a spravujú barokový kláštor Stift Melk benediktínski mnísi. Dnes je známy ako duchovné miesto...


Čítajte ďalej